Gashuku 2006 (seminário de Taikiken) - Lagoa Motossu, perto do Monte Fuji.

Fukushima Sensei e Yoshimithi Sato Sensei no Gashuku 2006

» Home